Over de Boerderij

De Kaasboerderij staat in Tjuchem (provincie Groningen), een klein maar fijn dorp midden in het fraaie gebied Duurswold (gemeente Slochteren). Sinds 2000 is het bedrijf omgeschakeld van gangbare akkerbouw naar biologische melkveehouderij. Het grootste deel van de melk wordt via melkcoöperatie Eko Holland geleverd aan de biologische zuivelproducenten zoals b.v. Veco zuivel en Arla Foods die het dan verwerken in hun producten.
De koeien
Op de boerderij lopen verschillende soorten en rassen koeien. Het is een bonte verzameling van kleuren in de wei en in de stallen. Het welzijn van de dieren heeft de hoogste prioriteit en dat is duidelijk te zien en te merken. De koeien lopen minimaal de helft van het jaar buiten in het weiland, ook het jongvee. In de stallen hebben ze veel ruimte en zijn er goede voorzieningen zoals veel daglicht, frisse lucht en een elektrische koeborstel.
Kaasmakerij
Met kaas maken zijn we begonnen in 2008. Vanaf dat moment is er een 'nieuwe smaak' in kaasland ontstaan, de enige echte Tjuchemmer Kaas! In onze nieuwe en moderne kaasmakerij maken we wekelijks kaas. In de aangrenzende rijpingskamer liggen de kazen vervolgens onder optimale omstandigheden te rijpen tot ze klaar zijn om naar onze winkel aan huis te gaan.
Wat is biologische landbouw?
Wij zijn van mening dat óók deze vorm van landbouw weer een eigen manier van leven is. Naast de regels die opgesteld zijn door de overheid en door de sector zelf is ook de levenstijl anders. Dat betekent niet dat we allemaal met geite wollen sokken lopen. Ook wij staan midden in het leven, maar we proberen dan wel meer te leven en niet altijd het maximale uit ons zelf, de grond, en de dieren te halen. Maar het ook eens genoeg te vinden als het allemaal optimaal is.
De regels voor biologische landbouw zijn in het kort:
- Geen kunstmest gebruiken.
- Geen bestrijdings middelen gebruiken.
- De kringloop zoveel mogelijk rond maken.
- Geen medische handelingen uit voorzorg, denk aan droogzetten van koeien met antibiotica of hormoon behandelingen.
- De dieren weidegang geven, en dan meer als een paar uur per dag.
- Voldoende ruimte in de stal, met voor iedere koe een ligplaats.
Al deze regels worden gecontroleerd door Stichting Skal.